Sistem naročanja in plačila

Recepcija Kirurškega sanatorija je odprta od ponedeljka do petka od 6.30 do 20.00 ure in ob sobotah od 8.00 do 12.00 ure. Naročanje na ambulantne preglede poteka po telefonu na številki 01 47 79 400.

Pacienti se lahko v Kirurškem sanatoriju naročajo tudi osebno, postopek je enak kot pri telefonskem naročanju. Na pregled se lahko prijavite tudi preko spletnega obrazca http://www.kirurski-sanatorij.si/sl/narocanje-obiski

Na prvi specialistični pregled pri našem zdravniku specialistu se je treba naročiti po telefonu ali osebno na recepciji Kirurškega sanatorija Rožna dolina. V dogovorjenem terminu se nato pacient in zdravnik spoznata in osebno pogovorita o težavi, ki je pacienta pripeljala v Kirurški sanatorij. Na osnovi pregleda in pogovora se dogovorita o nadaljnjem poteku zdravljenja oziroma glede operativnega posega, če se izkaže, da je ta potreben.

Plačevanje samoplačniških storitev

Na osnovni ambulantnega pregleda se pacient in zdravnik specialist dogovorita o nadaljnjem poteku zdravljenja. Specialist pacienta seznani z mogočimi kirurškimi rešitvami in izdela specifikacijo za izdelavo predračuna. Pacient po pošti na dom prejme okviren predračun za operacijo, ki vsebuje podatke o stroških kirurškega posega, vrsti in trajanju anestezije, porabljenem materialu in bivanju. Pacient predračun potrdi v "booking službi" Kirurškega sanatorija Rožna dolina ter se dogovori za okviren datum operacije. Pred operativni posegom, ob potrditvi operacije in s tem rezervaciji termina je potrebno na transakcijski račun Kirurškega sanatorija d.d. pri Novi Ljubljani banki d.d. 02923-0016422143 vplačati avans v višini 10% vrednosti predračuna.Pacienti predračun plača v obliki avansa, in sicer:

 • Plačate lahko s plačilnim nalogom na naš poslovni račun pri Novi Ljubljanski banki d.d. 02923-0016422143 s sklicevanjem na številko, ki je navedena na predračunu.
 • Plačilo lahko izvedete s plačilnimi karticami: Eurocard, Karanta, Diners, Ba kartice in Visa
 • Plačilo lahko izvedete z gotovino na blagajni Sanatorija

Plačevanje na obroke

Storitev v Kirurškem sanatoriju je možno plačati tudi na obroke:

VOLKSBANK

Tudi z Banko Volksbank d.d. smo podpisali pogodbo za kreditiranje naših strank. Banka Volksbank d.d. je pripravila ponudbo za potrošniški kredit v domači valuti z variabilno obrestno mero Euribor, zavarovan pri zavarovalnici, ki ga lahko vsaka naša stranka dogovori pri nas v Kirurškem sanatoriju ali pa na njihovi banki po predhodnem dogovoru.

Stranka lahko s kreditom najetim pri Banki Volksbank d.d. financira celotno storitev, kar pomeni, da ne potrebuje lastnih sredstev.

Za najem kredita pri Banki Volksbank d.d. je potrebno pripraviti naslednje obrazce in potrdila: .

1. Zaposleni

 • Vloga za odobritev posojila (izpolni stranka)
 • Potrdilo delodajalca (izpolni delodajalec)
 • Fotokopija izpiskov prometa po transakcijskem računu za zadnjih šest mesecev
 • Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved v 2 izvodih (izpolni delodajalec)
 • Fotokopija osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
 • Zadnje tri plačilne liste
 • Davčna številka

2. Upokojenci:

 • Vloga za odobritev posojila (izpolni stranka)
 • Originalnih obvestil ZPIZ-a za zadnja dva meseca (ob podpisu pogodbe se vrneta stranki)
 • Fotokopija izpiska prometa po transakcijskem računu za zadnji mesec
 • Odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved (2 izvoda) (izpolni in podpiše samo kreditojemalec)
 • Fotokopija osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
 • Davčna številka

Za vse dodatne informacije ter za dogovor o termin s predstavnikom Banke Volksbank d.d. v prostorih Kirurškega sanatorija Rožna dolina d.d. ali na njihovem sedežu vas prosimo da pokličete gospo Kristino Berišaj na telefonsko številko 01-24-12-044. Z njo lahko kontaktirate tudi preko e mail naslova: kristina.berisaj@volksbank.si.

Banka bo odločitev o odobritvi / zavrnitvi posameznega kreditnega primera podala v dveh delovnih dneh.

Več informacij o kreditu v prilogi: Ponudba Volksbank, Dokumentacija Volksbanke za najem kredita

HYPO GROUP ALPE ADRIA

Hypo Alpe Adria banka d.d. se je pridružila ostalim bankam pri kreditiranju pacientov Kirurškega sanatorija Rožna dolina d.d. Namenski potrošniški kredit v evrih s fiksno obrestno mero lahko pri Hypo Alpe Adria bank d.d. lahko vzamejo:

 • državljani RS, s stalnim bivališčem v RS (v nadaljevanju (kreditojemalec), ki ni mlajši od 18 let ali starejši od 75 let ob zapadlosti zadnje anuitete kredita, ter je zaposlen pri delodajalcu s sedežem v RS,
 • upokojenec, zasebnik ali kmet
 • Višina kredita se določi na osnovi kreditnih sposobnosti kreditojemalca.

Za najem kredita si je potrebno urediti naslednje dokumente:

 • vloga za odobritev kredita,
 • potrdilo delodajalca,
 • odstopna izjava in upravno izplačilna prepoved,
 • vloga za posredovanje podatkov,
 • morebitna dodatna dokumentacija, potrebna za zavarovanje kredita.

Za vse ostale informacije ter dogovor o terminu srečanja za najem kredita pa se obrnite na:

Boštjan Habuš, Tel. 01 5804-140 e-mail: bostjan.habus@hypo.si
Klemen Avsec, Tel. 01 5804-143 e-mail: klemen.avsec@hypo.si

Več informacij o kreditu v prilogi: Ponudba Hypo

NOVA LJUBLJANSKA BANKA

Nova Ljubljanska banka d.d. pacientom Kirurškega sanatorija Rožna dolina d.d. ponuja kredite s spremenljivo ali nespremenljivo obrestno mero.

Za najem kredita potrebujete potrjeno kreditno vlogo s strani svojega delodajalca.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na:

 • Andrej Novak 3000-526
 • Marinka Burger 3000-524
 • Žiga Godec 3000-535
 • Jožica Drolc 3000-516

Več informacij o kreditu v prilogi: Ponudba Nove Ljubljanske banke

Ob odpustu pacient s strani Kirurškega sanatorija prejme račun za opravljen poseg, z natančno specifikacijo opravljenega dela ter porabe materiala.

Načrtovanje operativnega posega

Pacient po pošti na dom prejme predračun za predviden operativni poseg in navodila o nadaljnjem postopku. Če se pacient za poseg odloči, pokliče "booking službo" Kirurškega sanatorija na telefonsko številko 01 477 94 22, lahko pa svojo odločitev sporoči tudi na elektronski naslov tatjana.bavdek@ksrd.si ter se z odgovorno osebo dogovori za okviren termin operativnega posega.

Operativni poseg se načrtuje za določen teden, dan in ura sprejema ter operacije pa se določi naknadno na skupnih sestankih, o čemer se pacienta obvesti na njegovo telefonsko številko. Ob bookiranju na operacijo se pacient dogovori tudi za obisk pri anesteziologu ter o tem, katere preiskave je pred posegom še treba opraviti.

Končni račun pacient prejme ob odpustu, ko je zdravljenje zaključeno.